GDPR


Podrobnosti o využívaní súborov cookies:

Pred oboznámením sa s podrobnosťami o využívaní súborov cookies odporúčame návštevníkom webovej stránky oboznámiť sa so všeobecnými informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré nájdete tu

Na týchto webových stránkach sú využívané súbory cookies. Súbory cookies je možné charakterizovať ako malé textové súbory, ktoré server webovej stránky zašle webovému prehliadaču a ten ho následne uloží na koncovom zariadení koncového užívateľa.

Webová stránka používa rôzne typy súborov cookies, pričom v zmysle aktuálne platnej legislatívy je možné bez súhlasu koncového užívateľa ukladať do jeho webového prehliadača iba súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Zvyšné súbory cookies je  možné ukladať do webového prehliadača koncového užívateľa iba na základe jeho súhlasu.

Nastavenie súborov cookies, a teda udeľovanie súhlasu alebo odvolanie súhlasu s ich ukladaním do webového prehliadača koncového užívateľa je možné kedykoľvek uskutočniť na webovej stránke www.motelskalka.